Žákovská samospráva

Více jak 25 let na naší škole funguje žákovská samospráva. Pracuje v ní školní parlament (volení a jmenovaní zástupce 5. - 9. třídy) a patroni (pro mladší třídy). Společné schůzky probíhají každý týden ve středu 10:40 až 11:00.

Práva žákovské samosprávy

 • Získávat důležité informace pro život školy
 • Právo posuzovat a doplňovat záměry školy
 • Iniciovat akce dětí
 • Přinášet doporučení pro zlepšení života školy
 • Aktivně se podílet na řešení problémů třídy
 • Zastávat se svých spolužáků při různých jednáních
 • Podílet se na plánování akcí a na jejich přípravě
 • Spolupracovat se školním poradenským pracovištěm, vedením školy, kdykoliv to považují za důležité

Povinnosti žákovské samosprávy

 • Starat se o zájmy svých spolužáků
 • Aktivně spolupracovat s třídním učitelem
 • V případě potřeby jednat s ostatními vyučujícími či vedením školy
 • Účastnit se pravidelných schůzek žákovské samosprávy
 • Pomáhat při akcích žákovské samosprávy
 • Přispívat do školních médií (kolmá fronta, školní rozhlas)
 • Předávat informace, které jsou určeny třídě a naopak
 • Jít ostatním příkladem

V pátek 5. září 2023 proběhly volby v jednotlivých třídách a noví členové školního parlamentu se sešli v pondělí 6. září na společném výcviku. Nakonec byli pozváni třídní učitelé a společně s členy parlamentu sepsali smlouvu pro letošní školní rok. V pondělí 11. září proběhl Den žákovské samosprávy, kdy se zvolení zástupci žákovské samosprávy představili ve všech třídách.

Výcvik žákovské samosprávy

5. září byl celý den věnován přípravě členů žákovské samosprávy na jejich letošní práci. Probírali jsme
důležitá témata, a také akce, které nás letos čekají a na kterých se bude žákovská samospráva
podílet. Závěr tohoto dne byl věnován setkání zástupců třídy a třídního učitele. Společně podepsané
smlouvy jsou vystaveny v Audendu.

Den žákovské samosprávy

V pondělí 11. září se všechny děti (od druhých tříd) seznámili s třemi zvolenými představiteli celé
školy. Mladší spolužáci se na ně mohou obracet se svými problémy a starostmi.
Na hlavní stránku????
Kohezní víkend 6.A
O víkendu 15.-17. září 2023 proběhl tradiční víkend třídy 6.A. Díky bohatému programu a společně
strávenému času se děti (a jejich třídní učitel) lépe poznaly a mají mnoho nových zážitků.

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies