Žákovská samospráva

Více jak 25 let na naší škole funguje žákovská samospráva. Pracuje v ní školní parlament (volení a jmenovaní zástupce 5. - 9. třídy) a patroni (pro mladší třídy). Společné schůzky probíhají každý týden ve středu 10:40 až 11:00.

Práva žákovské samosprávy

 • Získávat důležité informace pro život školy
 • Právo posuzovat a doplňovat záměry školy
 • Iniciovat akce dětí
 • Přinášet doporučení pro zlepšení života školy
 • Aktivně se podílet na řešení problémů třídy
 • Zastávat se svých spolužáků při různých jednáních
 • Podílet se na plánování akcí a na jejich přípravě
 • Spolupracovat se školním poradenským pracovištěm, vedením školy, kdykoliv to považují za důležité

Povinnosti žákovské samosprávy

 • Starat se o zájmy svých spolužáků
 • Aktivně spolupracovat s třídním učitelem
 • V případě potřeby jednat s ostatními vyučujícími či vedením školy
 • Účastnit se pravidelných schůzek žákovské samosprávy
 • Pomáhat při akcích žákovské samosprávy
 • Přispívat do školních médií (kolmá fronta, školní rozhlas)
 • Předávat informace, které jsou určeny třídě a naopak
 • Jít ostatním příkladem

V pátek 2. září 2022 proběhly volby v jednotlivých třídách a noví členové školního parlamentu se sešli v pondělí 5. září na společném výcviku. Nakonec byli pozváni třídní učitelé a společně s členy parlamentu sepsali smlouvu pro letošní školní rok. V úterý 6. září proběhl Den žákovské samosprávy, kdy se zvolení zástupci žákovské samosprávy představili ve všech třídách.

Fotogalerie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies