Spolek rodičů

Na naší škole působí spolek rodičů. Základním účelem spolku je:

  • podpora spolupráce mezi školou a rodiči
  • podpora školních i mimoškolních aktivit
  • zajištění odměn či školních a výtvarných potřeb pro děti

Hlavní výbor spolku se schází 1x ročně, aby schválil rozpočet spolku, výroční zprávu a hospodaření s finančními prostředky spolku. Ředitelka školy rodiče rovněž seznámí s plánem práce na stávající školní rok.

Příspěvek rodičů za jedno dítě činí 200,- Kč na školní rok . 

Z toho 100,Kč- je příspěvek na sešity a drobné školní pomůcky, které si vybírá třídní učitel/ka. Dalších 100,-Kč je rozděleno jako příspěvek na školy v přírodě, výlety, LVVZ, knižní odměny, Den dětí a další podobné akce a tolik potřebný papír do kopírky.

Před každými třídními schůzkami se scházejí třídní trojky (tj. zástupci jednotlivých tříd) s vedením školy a případnými hosty. Rodiče jsou informováni nejen o výchovně vzdělávací činnosti školy, ale i dalších plánovaných akcích nad rámec výuky, které učitelé směřují k doplnění učiva. Řeší se případné připomínky a přání rodičů. Informace potom předávají ostatním rodičům na třídních schůzkách.

Číslo účtu: 2401366133/2010

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies