Přijímací řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - DRUHÉ KOLO

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

 

SDĚLENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY 5. A 7.ROČNÍKU

Žáci, kteří budou přijati na víceleté gymnázium, obdrží osobně Zápisový lístek u zástupce ředitelky po předešlém ohlášení. Vyplnění Zápisového lístku trvá cca 10 minut. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dnů (na SŠ - gymnázium) po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Mgr. Robert Toman
zástupce ředitelky

vloženo: 15.3.2023

 

INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání

jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

Praha, srpen 2022
č. j.: MSMT-373/2022-17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60
odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve
školním roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Mgr. Jan Mareš, MBA
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

______________________________________________________________________________________

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ

S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/20230

_______________________________________________________________________________________

MŠMT- Přijímací řízení 2023-2024 - I.

MŠMT - Přijímací řízení 2023-2024 - II.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/336-terminy-jpz-2023

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

https://www.statniprijimacky.cz/

 

Na veletrhu Schola Pragensis najdete všechny střední školy na jednom místě

Schola Pragensis je veletrh pražských středních škol, který je pražským magistrátem pořádaný každoročně již od devadesátých let v pražském Kongresovém centru. I tento rok pomůže desítkám tisíc školáků s výběrem střední školy. Koná se 24. až 26. listopadu 2022, denně od 9 do 18 hodin, v sobotu zkráceně do 15 hodin. Vstup je zdarma bez nutné registraci pro děti i rodiče, kteří své ratolesti na veletrh tradičně doprovází.

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/ ,  https://prijimacky.cermat.cz/

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies