PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Nevzali mě na střední, co můžu dělat ? CZ

Nevzali mě na střední, co můžu dělat ? UA

Přijímací řízení - informace k dalšímu postupu v případě nepřijetí na SŠ

 

2024 - Zkušební schéma - JPZ

Metodika MŠMT -  Přijímací řízení na SŠ rok 2024

PREZENTACE - Přijímací zkoušky na střední školy jaro 2024

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam

https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

https://prijimacky.cermat.cz/https://www.cermat.cz/

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Jednotná přijímací zkouška 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy

Další důležité datumy 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy musíte seřadit do pořadí, na jakou chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" na více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci na školu č. 1, pokud se nedostanu na školu číslo 1, pak chci na školu č. 2, pokud se nedostanu ani na tu, pak chci na školu č. 3.

Priorita (pořadí) škol na přihlášce nemá vliv na pořadí žáků ve výsledkové listině školy.
Priorita má vliv na výběr školy až v případě, že se uchazeč umístí "nad čarou" na více než jedné škole.

Jak rozřazovací algoritmus funguje se můžete podívat v následujím videu:

 

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu. Tímto krokem se zcela zříká 1. kola přijímacích zkoušek a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo na méně prioritní škole v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo na škole, ale neposouvá se pořadí žáků na dalších školách. Uvolněné místo nesmí škola v 1. kole dodatečně obsadit.

Přihláška do 2. kola

 1. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

 1. května 2024- zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

  od 19. do 24. května 2024- podání přihlášek do 2. kola

  od 5. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

14., 17. a 18. června 2024 - nahlížení do spisu

 1. června2024 - ředitel školy zveřejní výsledky
  íce školách, automaticky budete přijati na tu z nich, kterou jste označili jako první. Na zbývající školy již nebudete moct být přijati. Pokud se na svou první školu nedostanete, ale na tu druhou ano, budete přijati na druhou.

Žák, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí na střední školu. Tímto krokem se zcela zříká 2. kola přijímacích zkoušek a až potom může být přijat na jinou školu ve 3. či dalších kolech (tzn. nedostane místo na méně prioritní škole v 2. kole).

Přihláška do 3. kola

 1. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

SDĚLENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY 5. A 7.ROČNÍKU

Žáci, kteří budou přijati na víceleté gymnázium, obdrží osobně Zápisový lístek u zástupce ředitelky po předešlém ohlášení. Vyplnění Zápisového lístku trvá cca 10 minut. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dnů (na SŠ - gymnázium) po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Mgr. Robert Toman
zástupce ředitelky

vloženo: 15.3.2023

 

INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání

jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

Praha, srpen 2022
č. j.: MSMT-373/2022-17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60
odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve
školním roce 2022/2023.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: pondělí 17. dubna 2023
2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Mgr. Jan Mareš, MBA
náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

________________________________________________________________________________

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE
ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ

S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/20230

________________________________________________________________________________

MŠMT- Přijímací řízení 2023-2024 - I.

MŠMT - Přijímací řízení 2023-2024 - II.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/336-terminy-jpz-2023

https://skoly.praha.eu/88741_Informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2022-2023

https://www.statniprijimacky.cz/

 

Na veletrhu Schola Pragensis najdete všechny střední školy na jednom místě

Schola Pragensis je veletrh pražských středních škol, který je pražským magistrátem pořádaný každoročně již od devadesátých let v pražském Kongresovém centru. I tento rok pomůže desítkám tisíc školáků s výběrem střední školy. Koná se 24. až 26. listopadu 2022, denně od 9 do 18 hodin, v sobotu zkráceně do 15 hodin. Vstup je zdarma bez nutné registraci pro děti i rodiče, kteří své ratolesti na veletrh tradičně doprovází.

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/ ,  https://prijimacky.cermat.cz/

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies