Balíček okamžité pomoci Pražanům pro školní rok 2023/2024

17.10.2023 |  Pavla Feinermannová

Naše základní škola je zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana – úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni.

Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma – na základních školách

Příspěvek z fondu solidarity

nebo finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola ( škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky aj. )

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde : 

 Pomoc Pražanům (praha.eu)

  • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies