Informace pro strávníky

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY

Z důvodu ukončení školního roku, prosím o navolení, odhlášení či zaplacení obědů do 25.6.2024.

 

Jídelní lístek zde

Objednání stravy zde

Seznam alergenů zde

Přihláška ke stravování ve ŠJ zde

Doporučená pestrost pokrmů pro školní jídelny a spotřební koš zde

Vnitřní řád školní jídelny zde

Od března 2022 máme pro děti mléčné výrobky z biofarmy BIO VAVŘINEC rodiny Kosařovy.

Výdej obědů do jídlonosiče první den nemoci dítěte – nepřítomnosti dítěte ve škole je možný v čase 11:30-13:45h.

 

Provozní řád školní jídelny:

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí a studentů v době jejich pobytu ve škole. V době prázdnin, ředitelského volna a dalších mimořádných akcí škola stravování nezajišťuje.

Škola poskytuje závodní stravování zaměstnancům v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

Zakoupením čipu se strávník přihlašuje ke stravování. Cena čipu je 120,-Kč, životnost čipu je 9 let (pokud ho strávník neztratí nebo nezničí, měl by vydržet celou dobu školní docházky).

Pokud strávník čip ztratí nebo násilně zničí, musí si koupit čip nový.

Jídelníček je sestavován na dobu jednoho týdne, je vyvěšen na hlavním vchodu do školy, na internetu a v jídelnách. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni odhlásit strávníka do 14:00 hod. předchozího dne na telefonním čísle 233 559 254, sms, e-mailem, osobně nebo přes internet na adrese www.strava.cz.

První den nemoci (nepřítomnosti) si může rodič vyzvednout jeden oběd do přinesených nádob v době od 11:45– 14:00 hod. Včas neodhlášené obědy propadají a obědy budou naúčtovány za kalkulační cenu.

V prostorách školní jídelny dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají pokynů pedagogického dozoru. Je zakázáno předbíhat ve frontě, obtěžovat spolužáka u objednávkového snímače, znehodnotit jídlo spolužáka, vynášet jídlo z jídelny, zejména mléčné výrobky apod.

Organizace školní jídelny:

Osobní kontakt a problémy se stravováním je možno řešit denně v době od 9:00 do 14:00 hodin ve vyhrazeném prostoru před školní jídelnou.

Obědy lze odhlásit přes internet, e-mailem, sms nebo telefonicky od 8:00 do 14:00 hod. předchozího dne.

Kontakty školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny při ZŠ Libčická 10/658, Praha 8: 

Markéta Větrovcová 

skolnijidelna@zslibcicka.cz
telefon : 601 346 464, 233 559 254

Vedoucí kuchařka: Zuzana Antošová
Kuchařka: Adéla Šigutová
Kuchařka: Kateřina Zajacová
Pomocná kuchařka: Zlata Koubová
Pomocná kuchařka: Hana Kaliánová
Pomocná kuchařka: Mariana Levko

Výdej obědů:

11.45 - 14.00 hodin

Nabídka:

Polévka, dvě teplá jídla, zákusek nebo mléčný dezert, ovoce, čaj a různé ovocné nápoje.

I.kategorie 7-10 let 35,- Kč
II.kategorie 11-14 let 38,. Kč
III.kategorie 15 a více let 42,- Kč
Cizí strávníci   97,- Kč   od 1.1.2024

Informace pro strávníky, rodiče a zákonné zástupce:

Na ZŠ Libčická i na ZŠ Lopes jsou k výdeji nutné čipy. Platba za čip je 120,- Kč. Ztrátu čipu je nutné ve vlastním zájmu ohlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit čip nový. Při zapomenutí čipu bude strávníkovi vydána náhradní stravenka, aby si mohl odebrat oběd.

Každý strávník má automaticky přihlášen oběd č.1, v případě volby oběda č.2 nebo odhlášení na následující den učiní tak na ojednávacím boxu či internetu. Strávníci platící ze sporožirového nebo běžného účtu jsou automaticky přihlášeni již od prvního dne v měsíci. Pokud strávník chybí, je povinnost rodičů oběd odhlásit. V době nepřítomnosi (nemoci) má strávník nárok na jeden oběd do jídlonosiče pouze první den. Každý strávník má možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Volba probíhá na objednávkovém boxu před jídelnou nebo na adrese www.strava.cz

Možnost platby:

Trvalý příkaz:  číslo účtu 100870919/0300 , variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou - trvá po celou dobu školní dochízku stejný . U trvalého příkazu strávník/zákonný zástupce předá bance pevnou výši částky, kterou banka každý měsíc strhává z jeho účtu ve prospěch ŠJ. Pokud strávník během měsíce onemocní, nemá to dopad na výši následné měsíční platby z jeho strany. Model uvedený u formy INKASO tu není funkční. Konto žáka se tak dostává do zbytečného přeplatku. Přeplatky se vracejí na konci školního roku.

Hotovost: Ve výjimečných případech je možné platit hotově v pokladně ŠJ, např. na začátku školního roku, nebo dodatečně, během měsíce, při neprovedení platby ze strany banky. Vážení rodiče, strávníci, zákonní zástupci, využívejte, prosím, možnosti objednávat stravu prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies