Informace o školní družině

Vážení rodiče,

předáváme Vám zprávu o stanovení výše úplaty v mateřských školách a školních

družinách základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8:

MČ Praha 8: Aktuality z městské části - Rada schválila plošné školkovné ve výši 1500 korun ve všech mateřských školách

Úplata za ŠD pro školní rok 2024/2025

Přihláška do ŠD pro školní rok 2024/2025

 

Na naší škole je zřízeno v letošním roce  5 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu  30 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 0.- 4 tříd. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.30 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 350,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 750,-Kč do 20. 9. 2023 a 20. 2. 2024. Platby lze po dohodě provádět měsíčně.

S družinou děti odcházejí na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. 

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

Měsíční úplata za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2023/2024

Stanovuje : Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka školy, Praha 1.9.2022 

ÚPLATA za školní družinu

350,- Kč /měsíc

ÚPLATA za školní klub

300,- Kč /měsíc

Keramika

350,- Kč /měsíc

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

Výše úplaty

Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2022 ŠD na částku 350.- Kč/měsíc

Splatnost úplaty
ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1750.- Kč do 20.9.2023 a 20.2.2024.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období písemně odhlášen.

Forma úplaty :
- převodním příkazem
- platba složenkou
Číslo účtu: 100870724/0300

1.pol. ( září – leden ) 1750,- Kč, 2.pol. (únor – červen) 1750,- Kč
Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37931

Informace o ŠD

Na naší škole je zřízeno v letošním roce  5 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu  30 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 0.- 4 tříd. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.30 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 350,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 750,-Kč do 20. 9. 2023 a 20. 2. 2024. Platby lze po dohodě provádět měsíčně.

S družinou děti odcházejí na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. 

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

Důležité informace o ŠD 

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD)
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem.  
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu,… pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, nebo do notýsku, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD číslo  721 518 880, 603 345 953.

Kontakty :

Telefon: 721518880, 601345953

Vedoucí vychovatelka: Renáta Horáková   druzina@zslibcicka.cz 
Vychovatelka: Anna Pucholtová I. oddělení  anna.pucholtova@zslibcicka.cz
Vychovatelka: Margarita Lepšíková II.oddělení margarita.lepsikova@zslibcicka.cz
Vychovatelka: Renáta Horáková III. oddělení renata.horakova@zslibcicka.cz
Vychovatelka: Hana Helebrantová IV. oddělení hana.helebrantova@zslibcicka.cz
Vychovatelka: Bc. Veronika Sklibová V. oddělení veronika.sklibova@zslibcicka.cz   

Konzultační hodiny pro ŠD: obracejte se na ved. vych. R. Horákovou: druzina@zslibcicka.cz

Roční plán ŠD 2023 - 2024

Září : Vítej ve škole

 • seznámení se školou a školní družinou
 • Pasování prvňáčků s diskotékou 21.9.2023 - celodružinová akce od 14-15 hodin
 • sportovní odpoledne 26.9.2023 - celodružinová akce od 14-15 hodin

Říjen: A je tu podzim

 • tvoření z přírodnin - průběžně
 • Dráčkování v družině (vyrábění draků dle vl. fantazie) - celodružinová akce průběžně
 • dýňování 31.10.2023 od 15,30- 17 hodin
 • solná jeskyně 18.10.2023 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Listopad: ...a stále je podzim

 • podzimní dílničky v družině 15.11.2023 - celodružinová akce od 14-15 hodin
 • přírodovědný kvíz 22.11.2023 - celodružinová akce od 14-15 hodin
 • solná jeskyně - 29.11.2023 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Prosinec: Vánoční čas

 • návštěva Mikuláše a čerta 5.12.2023 - celodružinová akce od 16 - 18 hodin
 • Vánoční dílny 14.12.2023 od 15 - 17 hodin 
 • Advent - vánoční tradice a zvyky - společné zpívání vánočních koled od 14 hodin
 • solná jeskyně 21.12.2023 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Leden: A je tu zima

 • stavění sněhuláků (dle počasí)
 • výroba dárků pro budoucí prvňáčky 
 • výtvarné práce se zimní tematikou
 • solná jeskyně 24.1.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Únor: Masopust

 • povídání o Masopustu
 • příprava masek na karneval
 • karneval 22.2.2024 od 14 - 15 hodin
 • solná jeskyně 28.2.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Březen: A je tu jaro

 • probouzení přírody - pozorování rostlin a zvířat na jaře 
 • velikonoční tvoření - příprava na velikonoční trhy
 • velikonoční trhy 14.3.2024 od 15 - 17 hodin
 • solná jeskyně 27.3.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Duben: Ať žijí čarodějnice

 • Celodružinová čarodějnická hra s příběhem - sbírání indicií k rozluštění hádanky
 • pálení čarodějnic 26.4.2024 - čas upřesníme
 • solná jeskyně 24.4.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Květen: Děti a jejich bezpečnost

 • bezpečnost v dopravě (značky, bezpečnostní výbava, základní pravidla, prevence úrazů)
 • Den matek (tvoření dárků pro maminky)
 • solná jeskyně 22.5.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin

Červen: Pohybové a soutěžní hry

 • oslava dne dětí 3.6.2024 (soutěže a sportovní dovednosti) - od 14 do 15 hodin
 • výroba dárků pro tatínky - Den otců
 • solná jeskyně 12.6.2024 od 15 hodin, návrat cca v 17 hodin
 • těšíme se na prázdniny, rozlouční se školním rokem

Každý pátek od 14 - 15 hodin bude probíhat návštěva školní knihovny pro děti ze školní družiny v doprovodu p.vychovatelky R.Lepšíkové.

 

 Vypracovala dne 31.8.2023  R.Horáková - ved. vychovatelka

 

                                   

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies