Sdružení rodičů

Na naší škole pracuje Sdružení rodičů. Hlavní výbor se schází 1x ročně, aby schválil rozpočet SR, výroční zprávu a hospodaření s finančními prostředky SR. Ředitelka školy rodiče rovněž seznámí s plánem práce na stávající školní rok.

Příspěvek rodičů činí 200,- Kč na školní rok. Z toho 100,- je příspěvek na sešity a dalších 100,-Kč je rozděleno jako příspěvek na školy v přírodě, výlety, LVVZ, knižní odměny, Den dětí a další podobné akce tolik potřebný papír do kopírky.

Před každými třídními schůzkami se scházejí třídní trojky (tj. zástupci jednotlivých tříd) s vedením školy a případnými hosty. Rodiče jsou informováni nejen o výchovně vzdělávací činnosti školy, ale i dalších plánovaných akcích nad rámec výuky, které učitelé směřují k doplnění učiva. Řeší se případné připomínky a přání rodičů.

Číslo účtu

SRPŠ : 2100814887/2010

1.-9. ročník : 200,- Kč

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00