Aktualita

Třídní schůzka rodičů přípravné třídy bude 25. 6. 2019 v úterý od 16,00hodin.

vloženo: 4.6.2019

 

Tyto kurzy mohou navštěvovat i děti přijaté do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.
Jejich rodiče také mohou přijít na besedy s psychologem.

 

 

Seznam žáků přijatých do Přípravné třídy pro školní rok 2019/20.

vloženo: 2.5.2 19

 

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE

Vážení rodiče, kteří jste žádali o přijetí svého dítěte do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.
Všechny spádové děti přihlášené do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ve školním roce 2019/2020 jsou přijaté.

 

Mgr. Štěpánka Sýkorová.
ředitelka školy

 

 _________________________________________________________________________________

 

Od 1.9.2019  budeme otevírat  Přípravnou třídu  pro děti z mateřských škol - pro předškoláky.
 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020:

24. 4. 2019 a 25. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hod.

 

PRAVIDLA PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY      

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je ve škole zřízena přípravná třída.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti splňující předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, které rodič přikládá ke své žádosti o odklad.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Počet žáčků v přípravné třídě: 10 - 15 dětí.

 

V Praze 12. 3. 2019                                                         Mgr. Štěpánka Sýkorová

 

Zápis do přípravné třídy - ke stažení

Zápisový lístek do Přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 - vloženo 28.2.2019
Přihláška k zápisu do Přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 - vloženo 28.2.2019
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 - vloženo 12.3.2019

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00