Žádost o přijetí do PT

 

0.B prezentace

Vážení rodiče,
vzhledem k současné naplněnosti MŠ, se změnou platné legislativy ( povinnost poplatku MŠ při docházce dítěte s odkladem) a souhlasem zřizovatele školy, jsme poprvé otevřeli od 1.9. 2013 přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Informace pro školní rok 2016/2017

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do výchovně - vzdělávacího procesu v první třídě základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co nabízí přípravná třída?

Výuka vedená zkušeným a kvalifikovaným pedagogem
Příprava – výuka probíhá od 8,00 do 11,40 hodin
Dětem bude k dispozici stravování ve školní jídelně ( oběd )
Po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena od 6,30 do 17,00 hodin s úhradou 1250,- Kč za pololetí
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
Výhodou je snížený počet dětí ( od 7 žáků do max. 15 žáků )
S žáky bude pracovat dle potřeby školní psycholog, speciální pedagog – etoped a logoped…..


Dle potřeby a na základě doporučení PPP či SPC bude žák pracovat podle individuálního plánu
Děti budou mít k dispozici vybavení školy ( počítačovou učebnu, tělocvičnu )
Společně s žáky I.stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
Rozumová výchova ( v oblastech: jazykové, komunikativní, matematických představ, rozumového poznání, grafomotoriky )
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova

Co je třeba udělat, pokud budete mít zájem o vzdělávání v přípravné třídě?

Vyzvednout si „žádost o přijetí do přípravné třídy“, příp. si ji stáhnout zde na stránkách školy.

Odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy.

Dítě s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře
Datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy.

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00