Školní družina

 

Měsíční úprava za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2019/2020 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Název právnické osoby

 ÚPLATA

 za školní družinu

 ÚPLATA

 za školní klub

 ZŠ Libčická 10, Praha 8

 1500,- Kč / pololetí

 250,- Kč/měsíc

 

Kroužek  KERAMIKY  : Vzhledem k nákladům na materiál + energie, úplata : 300,- Kč/ měsíc při 60 minutové  hodině  kroužku.

 

Od : 1.9.2019                                                                                                                                        Stanovuje : ředitelka školy

 

Zájmové kroužky školní družiny začínají od 16.září 2019.

vloženo: 30.8.2019

 

Kontakty :

Telefon: 721518880, 601345953


Vedoucí vychovatelka: Renata Horáková                           druzina@zslibcicka.cz 

 

Vychovatelka: Anna Pucholtová   I. oddělení                       anna.pucholtova@zslibcicka.cz

Vychovatelka : Bc.Veronika Trtková  II.oddělení                  veronika.trtkova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Renata Horáková  III. oddělení                     renata.horakova@zslibcicka.cz          

Vychovatelka:  Hana Helebrantová  IV. oddělení                  hana.helebrantova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Radka Lakatošová  V. oddělení                    radka.lakatosova@zslibcicka.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informace o ŠD

Na naší škole je zřízeno v letošním roce  6 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu  30 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 0.- 4 tříd. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.30 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 300,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 500,-Kč do 20. 9. 2019 a 20. 2. 2020. Platby lze po dohodě provádět měsíčně.

Pokud žák navštěvuje kroužky školního klubu, je v těchto hodinách ze ŠD uvolňován. S družinou též odcházejí děti na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. Pořádáme besídky, soutěže, diskotéky, karneval a navštěvujeme kulturní představení .

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

 

Konzultační hodiny pro ŠD

Úterý 16.00 – 17.00 po předchozí telefonické domluvě s vedoucí vychovatelkou.

 

Důležité informace o ŠD 

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD)
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem. Od 15.00 – zvoní se na příslušné oddělení u družinových dveří podle rozpisu na dveřích, děti vycházejí těmito dveřmi. 
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu, akcích, psány pochvaly … pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD. 721 518 880, 603345953 .
 10. Kroužky ŠD a ŠK, keramika budou zahájeny 1.10. 2019. Informace na webových stránkách školy. 
 11. Pro naši společnou ještě lepší spolupráci, se budou i letos konat konzultační hodiny s vedoucí vychovatelkou.

 

Informace pro platbu ŠD a kroužků ŠK

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, fax: 233550664, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Výše úplaty

Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši
úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2019
ŠD na částku 300.- Kč/měsíc
ŠK na částku 250.- Kč/měsíc , keramika na částku 300,- Kč/měsíc

Splatnost úplaty
ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1500.- Kč do 30. 9. 2019 a 27. 2. 2020.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období
písemně odhlášen.
ŠK - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1000.- Kč, od října 2019 keramika 1200,- Kč půlročně, do 30. 9. 2019 a  27. 2. 2020.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období písemně odhlášen.

Forma úplaty :
-převodním příkazem
-platba složenkou
Číslo účtu: 100870724
Kód banky: 0300

 

PLATBY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina – 300,- Kč/ měsíčně , 1.pol. ( září – leden ) 1500,- Kč, 2.pol. (únor – červen)       1500,- Kč
Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37931

Školní klub – 250,- Kč/ měsíčně , 1.pol. ( říjen – leden) 1000,- Kč, 2.pol.(únor – květen) 1000,- Kč

Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37932
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

Keramika – 300,- Kč/ měsíčně , 1.pol. (říjen – leden ) 1200,- Kč, 2.pol.(únor – květen) 1200,- Kč

Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37932
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

Fond školní družiny – 200,- Kč / pololetí , platba není povinná

Variabilní symbol: 3x číslo oddělení + kód žáka (např. : 333+ kód žáka)
Specifický symbol: 37933
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

 

 

V Praze 1.9.2019
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka školy

 

FOND ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče, naše školní družina má zřízen pro každé oddělení družinový fond.
Tyto peníze budou určeny pro využití potřeb Vašich dětí (návštěvy kulturních akcí, výletů, aj.).
Částka na pololetí činí 200,- Kč.
Peníze zasílejte prosím na účet do 20.9. 2019. Zaslání této částky není povinné.
Pokud se rozhodnete do družinového fondu nepřispět, vaše dítě se nebude moci zúčastňovat placených akcí školní družiny.

Děkujeme.                                             

 

Mgr. Štěpánka Sýkorová                    Renata Horáková                                  
ředitelka školy                                    vedoucí vychovatelka   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V Praze dne 1.9. 2019

 

vloženo: 1.9.2019

 

Zájmové kroužky

Pro aktivní využití volného času Vašich dětí připravuje školní družina a školní klub mnoho zájmových kroužků (říjen - květen). Po přihlášení do kroužků je docházka povinná. Kroužky otvíráme při nejnižším počtu 12 žáků. Školní kluby jsou splatné půlročně vždy do 20.října a do 20. března.

Školní klub : 1250.- Kč/půlročně.

Keramika : 1200,- Kč/půlročně. 

Přihlášky na všechny kroužky je možno vyzvednout ve ŠD nebo u třídního učitele.

Kroužky začínají od 1.10.2019

 

Školní klub

Kroužek keramiky,další kroužky ŠK budou doplněny.
Kroužky dle rozpisu v rubrice Kroužky .

 

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

Při dostatečném počtu žáků - dětí začnou níže uvedené kroužky pracovat od 1.10.2019 - informace a přihlášky u vedoucích – vyučujících nebo třídních učitelů.

 

Školní družina

Kroužky školní družiny se neplatí.

Rozpis kroužků

Pondělí

Tvořeníčko - 15,45 - 16,45  - ( Radka Lakatošová )
Keramika - straší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Ing.Pavla Feinermannová )
Deskové hry - 15,45 - 16,45 - ( Bc.Veronika Trtková )
Výtvarný kroužek mladší žáci - 15,45 - 16,45 - ( H.Helebrantová )  

Úterý

Míčové hry - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Hana Helebrantová )
Hudební kroužek - 15,45 - 16,45 - ( Margarita Lepšíková )
Tanečky - 15,45 - 16,45 - ( Bc.Veronika Trtková )

Středa

Paličkování pokročilí - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Výtvarný kroužek starší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Hana Helebrantová )
Dramatický kroužek - 15,45 - 16,45 - ( Margarita Lepšíková )

Čtvrtek

Míčové hry - starší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Keramika - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Renata Horáková ) 

Pátek

Paličkování začátečníci - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )

Retrohrátky - 15,00 - 16,00 - ( Radka Lakatašová )

 

Činnost kroužků probíhá vždy od 15,45 do 16,45 hodin. Kroužek keramiky začíná od 1.10.2019 a končí 31.5.2020. Ostatní kroužky probíhají po celý školní rok.

 

Roční plán ŠD 2019 - 2020

Září :        

Kouzelný les - 12.9.2019

Přivítání prvňáčků - 25.9.

Říjen :      

Drakiáda - termín upřesněn dle počasí

Dýňování s rodiči - 23.10.

Listopad :

Tvoření z přírodnin 

Naučná procházka s pozorováním přírody, zakončená promítáním filmu o přírodě a kvízem.

Divadlo K.Hackera - 21.11.

Prosinec :

Mikulášská nadílka - 6.12.

Vánoční dílny - 11.12.

Leden :     

Zimní radovánky - činnosti venku dle počasí

Magická iluze - divadlo - termín bude upřesněn.

Únor :       

Deskové hry - termín upřesněn.

Karneval - 19.2.2020

Březen :   

Divadlo K.Hackera - 5.3.

Malování velikonočních vajíček s rodiči - 24.3.

Duben :   

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky.

Velikonoční dílny - 2.4.

Pálení čarodějnic - 24.4.

Květen :   

Den matek - tvoření dárků s dětmi pro maminky.

Výtvarná dílna pod vedením výtvarnice P.Jůnové.

Návštěva pražské ZOO - 25.5.

Červen :  

MDD - 1.6.

Diskotéka - rozloučení se školním rokem.

Kromě těchto akcí budou pořádány akce : Svíčkárna Šestajovice, Solná jeskyně, Den Země, aj..

Celoročně bude probíhat činnost družinových kroužků.   

               

Vypracovala dne 28.8.2019  R.Horáková - ved. vychovatelka

                                                                                                      

Aktuality 

Dýňování 2019

  

Dne 23.10.2019 školní družina uspořádala Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, všichni se náramně bavili předvedli tvořivého ducha.

Vloženo: 18. 11. 2019

 

Korálkování

Kroužek paličkování byl zakončen akcí KORÁLKOVÁNÍ.

26.6.2019 

 

1.2.2019 pololetní prázdniny - školní družina není v provozu. 

vloženo: 24.1.2019                                                                                                                      

 

Magická iluze

V květnu jsme obdivovali vystoupení pro děti MAGISKÁ ILUZE.

 

Den země ve školní družině

I naše děti ze školní družiny slavily DEN ZĚMĚ.

 

Školní družina v Šestajovicích

Výlet do Šestajovic, kde jsme si mohli vyrobit svíčku se všem líbil.

 

Čarodějnice ŠD

V pátek 27.4.2018 odpoledne děti ze školní družiny plnily různé disciplíny, aby ochránily hodnou čarodějnici před zlými, které poletovaly okolo Čimic.
Počasí nám přálo, a tak jsme si společně s rodiči opekli buřty.
Na závěr nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích kostýmů. Všichni si odnesli domů malou odměnu.

 Fofografie naleznete v galerii.

 

Hračky z dob první republiky

 

Dne 11.dubna 2018 jsme navštívili výstavu hraček z doby první republiky v Grabově vile. Historické hračky se nám líbily, jen škoda že jsme si nemohli stará autíčka a panenky vyfotit. Obrázky z naší výpravy naleznete v Galerii.

vloženo: 17.4.2018

 

ŠD v knihovně

Od dubna 2018 začala jednotlivá oddělení školní družiny pravidelně navštěvovat školní knihovnu.

vloženo: 17.4.2018

 

Pletení velikonoční pomlázky

Příjemnou společnou přípravou na velikonoční svátky bylo pletení pomlázky v kulturním centru v Modřanech.
Jak se  dětem dařilo uvidíte v Galerii.

vloženo: 16.4.2018

 

Karneval

  

Karnevalové veselí v maskách proběhlo 27.2.2018 v tělocvičně naší školy. Akce se zúčastnilo 82 dětí naší školní družiny. Všechny děti byly za splnění zadaných úkolů a svou masku odměněny věcnou cenou.

vloženo: 12.3.2018

Vánoční svícen

  

 

V rámci školní družiny si naše děti mohly vyrobit vánoční svícen ze dřeva. Děti pod vedením zkušených lektorek děti vyřezávaly svícen z voňavého dřeva v naší nové školní dílně. 

Mikulášská v ŠD

Jako každý rok k nám do školní družiny zavítal MIkuláš s čertem a anděly.

   

    

Šachový turnaj

Krásného 4.místa dosáhlo naše družstvo Mladších žáků v přeboru družstev Prahy 8 v šachu. Tento přebor se hrál 1.12.2017 v sokolovně U školské zahrady v Kobylisích.

    

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI  

Jako každý rok, proběhlo i letos Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, nálada výborná a dýně byly krásně ozdobené. Nejhezčí výtvory byly oceněny dorty a ostatní účastníci dostali malou odměnu.

    

 

 

VÝSTAVA PANENEK V DUBEČSKÉM LESE

Byli jsme na velice pěkné výstavě panenek, která se líbila především holčičkám. Celý výlet si užili i kluci.

   

   

 

 

 

MINIGOLF - zpráva z akce dne 21.2.2017

V úterý 21.2.2017 jsme se s dětmi vydali na Adventure minigolf v O2 aréně. Děti přivítal sám pan majitel, vysvětlil jim pravidla hry a také chování na minigolfu. Děti rozdělil do skupinek a rozdal jim kartičky, kde si poctivě zapisovaly své výkony při hře. Poté se děti rozutíkaly po areálu a čekala na ně hodina hry. Některé děti stihly obejít všechny jamky a daly si i druhé kolečko, jiné zase uchvátila koloběžka, která sloužila jako dopravní prostředek na toaletu a projížděly se po areálu. Po náročném výkonu jsme se nasvačili a uháněli nazpět ke svým domovům. Den jsme si užili a už se těšíme na příště!

 L. Š., vychovatelka ŠD

 

Karneval ŠD

Výsledek obrázku pro karneval

V pátek 24.2.2017  od 14:00 do 15:30 hodin  pořádá školní družina KARNEVAL .

 

Kroužek keramiky 

Ukázka práce v keramické dílně.Glazování se učíme :O) .

Čerstvě vyrobená keramika .

 Naglazované výrobky.             

 Vypálené vánoční originály .

 

 

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00