Měsíční úprava za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2017/2018

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Název právnické osoby

 ÚPLATA

 za školní družinu

 ÚPLATA

 za školní klub

 ZŠ Libčická 10, Praha 8

 1250,- Kč / pololetí

 200,- Kč/měsíc

 

Kroužek  KERAMIKY  : Vzhledem k nákladům na materiál + energie, úplata : 300,- Kč/ měsíc při 60 minutové  hodině  kroužku.

 

Od : 1.9.2016                                                                                                                                          Stanovuje : ředitelka školy

 

Kontakty :

Telefon: 721518880 


Vedoucí vychovatelka: Jindřiška Hasalová                      druzina@zslibcicka.cz 

 

Vychovatelka: Anna Pucholtová   I. oddělení                       anna.pucholtova@zslibcicka.cz

Vychovatelka : Bc.Veronika Trtková  II.oddělení                  veronika.trtkova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Renata Horáková  III. oddělení                     renata.horakova@zslibcicka.cz          

Vychovatelka:  Hana Helebrantová  IV. oddělení                  hana.helebrantova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Hana Hrubá   V. oddělení                              hana.hruba@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Jindřiška Hasalová  VI. oddělení                   jindriska.hasalova@zslibcicka.cz                         

Vychovatelka: Blanka Tasistová  VII. oddělení                      blanka.tasistova@zslibcicka.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informace o ŠD

Na naší škole jsou zřízena v letošním roce  7 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu 28 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 1.-4. tříd. 

Na zbylá místa zařazujeme žáky 4. tříd, přičemž přihlížíme k rodinné situaci, zaměstnání rodičů apod. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, základními kritérii je zaměstnanost rodičů a vzdálenost bydliště žáka. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.45 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 250,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 250,-Kč do 20. 9. 2017 a 20. 2. 2018. 

Pokud žák navštěvuje kroužky školního klubu, je v těchto hodinách ze ŠD uvolňován. S družinou též odcházejí děti na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. Pořádáme besídky, soutěže, diskotéky, karneval a navštěvujeme kulturní představení .

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

 

Konzultační hodiny pro ŠD

Středa 16.00 – 17.00 po předchozí telefonické domluvě s vedoucí vychovatelkou.

 

Důležité informace o ŠD 

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD)
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem. Od 15.00 – zvoní se na příslušné oddělení u družinových dveří podle rozpisu na dveřích, děti vycházejí těmito dveřmi. 
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu, akcích, psány pochvaly … pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD. 721 518 880 
 10. Kroužky ŠD a ŠK, keramika budou zahájeny 1.10. 2017. Informace na webových stránkách školy. 
 11. Pro naši společnou ještě lepší spolupráci, se budou i letos konat konzultační hodiny s vedoucí vychovatelkou.

 

Informace pro platbu ŠD a kroužků ŠK

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, fax: 233550664, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Výše úplaty

Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši
úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2016
ŠD na částku 250.- Kč/měsíc
ŠK na částku 200.- Kč/měsíc , keramika na částku 300,- Kč/měsíc

Splatnost úplaty


ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1250.- Kč do 30. 9. 2017 a 27. 2. 2018.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období
písemně odhlášen.
ŠK - Úplata se provádí předem, a to půlročně 800.- Kč, keramika 1200,- Kč do 30. 9. 2017 a . 27. 2. 2018.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období písemně odhlášen.

Forma úplaty :
-převodním příkazem
-platba složenkou
Číslo účtu: 100870724
Kód banky: 0300

Specifický symbol:


ŠD 37931

Variabilní symbol: Přidělený kód žáka
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

Školní Klub , keramika  37932
Variabilní symbol: Přidělený kód žáka
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

ŠD FOND  37933
Variabilní symbol: Číslo oddělení 3x  + Přidělený kód žáka ( příklad: 111254 , t.j. pro žáka z 1.oddělení 111  a  254 kód žáka )
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

 

 

V Praze 1.9.2017
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka školy

 

Zájmové kroužky

Pro aktivní využití volného času Vašich dětí připravuje školní družina a školní klub mnoho zájmových kroužků (říjen - květen). Po přihlášení do kroužků je docházka povinná. Kroužky otvíráme při nejnižším počtu 12 žáků.Školní kluby jsou splatné půlročně vždy do 20.října a do 20. března.

Školní klub : 800.- Kč/půlročně.

Keramika : 1200,- Kč/půlročně. 

Přihlášky na všechny kroužky je možno vyzvednout ve ŠD nebo u třídního učitele.

Kroužky začínají od 1.10.2017

 

Školní klub

Kroužek keramiky,další kroužky ŠK budou doplněny.
Kroužky dle rozpisu v rubrice Kroužky .

 

Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018

Při dostatečném počtu žáků- dětí začnou níže uvedené kroužky pracovat od 1.10.2017 - informace a přihlášky u vedoucích – vyučujících nebo třídních učitelů.

 

Školní družina

Kroužky školní družiny se neplatí.

Rozpis kroužků

Pondělí

Výtvarná výchova - mladší žáci - 15,45 - 16,45  - ( Hana Helebrantová )

Keramika - straší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Ing.Pavla Feinermannová )
Hudebně - dramatický - 15,45 - 16,45 - ( Hana Hrubá )

Ruční práce - 15,45 - 16,45 - ( R.Horáková )  

Úterý

Míčové hry - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - (  Hana Hrubá )
Šachy - 15,45 - 16,45 - ( Jindřiška Hasalová )

Tanečky - 15,45 - 16,45 - ( Bc.Veronika Trtková )

Středa

Paličkování - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Výtvarná výchova - starší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Blanka Tasistová )

Čtvrtek

Míčové hry - starší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Keramika - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Renata Horáková )

Pátek

Paličkování začátečníci - 15,00 - 16,00 - ( Anna Pucholtová )

Dále :

Solná jeskyně - ( den bude upřesněn ). Při počtu 12 přihlášených žáků. Pro každého žáka návštěva solné jeskyně 1x za měsíc.
Platí se : jízdné v MHD + pobyt v jeskyni cca 50,- Kč.Z důvodu malého zájmu o tuto akci , v tomto školním roce nebude realizováno.

 

Roční plán ŠD 2017 - 2018

Září :         Pasování prvňáčků.

Říjen :       Drakiáda.

Listopad :  Mikuláš, vánoční besídky.

Prosinec : Tříkrálová jízda.

Leden :     Karneval.

Únor :        Velikonoční dílny. Malování velikonočních vajíček s rodiči.

Duben :     Výroba dárků pro nastávající prvňáčky. Pálení čarodějnic.

Květen :    Den matek - výroba dárků.

Červen :    Dětský den.

   Kromě těchto akcí budou pořádány akce : Divadlo Karla Kackera v Kobylisích, Svíčkárna Šestajovice, Solná jeskyně, Den Země, Ukázky výcviků asistenčních psů, Sférické kino, aj..

Celoročně bude probíhat činnost družinových kroužků.   

               

                                                                                                                                               Vypracovala dne 28.8.2017 J.Hasalová - ved. vychovatelka                                                                                                      

Aktuality  :                                                                                                                           

 

Magická iluze

V květnu jsme obdivovali vystoupení pro děti MAGISKÁ ILUZE.

 

Den země ve školní družině

I naše děti ze školní družiny slavily DEN ZĚMĚ.

 

Školní družina v Šestajovicích

Výlet do Šestajovic, kde jsme si mohli vyrobit svíčku se všem líbil.

 

Čarodějnice ŠD

V pátek 27.4.2018 odpoledne děti ze školní družiny plnily různé disciplíny, aby ochránily hodnou čarodějnici před zlými, které poletovaly okolo Čimic.
Počasí nám přálo, a tak jsme si společně s rodiči opekli buřty.
Na závěr nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích kostýmů. Všichni si odnesli domů malou odměnu.

 Fofografie naleznete v galerii.

 

Hračky z dob první republiky

 

Dne 11.dubna 2018 jsme navštívili výstavu hraček z doby první republiky v Grabově vile. Historické hračky se nám líbily, jen škoda že jsme si nemohli stará autíčka a panenky vyfotit. Obrázky z naší výpravy naleznete v Galerii.

vloženo: 17.4.2018

 

ŠD v knihovně

Od dubna 2018 začala jednotlivá oddělení školní družiny pravidelně navštěvovat školní knihovnu.

vloženo: 17.4.2018

 

Pletení velikonoční pomlázky

Příjemnou společnou přípravou na velikonoční svátky bylo pletení pomlázky v kulturním centru v Modřanech.
Jak se  dětem dařilo uvidíte v Galerii.

vloženo: 16.4.2018

 

Karneval

  

Karnevalové veselí v maskách proběhlo 27.2.2018 v tělocvičně naší školy. Akce se zúčastnilo 82 dětí naší školní družiny. Všechny děti byly za splnění zadaných úkolů a svou masku odměněny věcnou cenou.

vloženo: 12.3.2018

Vánoční svícen

  

 

V rámci školní družiny si naše děti mohly vyrobit vánoční svícen ze dřeva. Děti pod vedením zkušených lektorek děti vyřezávaly svícen z voňavého dřeva v naší nové školní dílně. 

Mikulášská v ŠD

Jako každý rok k nám do školní družiny zavítal MIkuláš s čertem a anděly.

   

    

Šachový turnaj

Krásného 4.místa dosáhlo naše družstvo Mladších žáků v přeboru družstev Prahy 8 v šachu. Tento přebor se hrál 1.12.2017 v sokolovně U školské zahrady v Kobylisích.

    

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI  

Jako každý rok, proběhlo i letos Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, nálada výborná a dýně byly krásně ozdobené. Nejhezčí výtvory byly oceněny dorty a ostatní účastníci dostali malou odměnu.

    

 

 

VÝSTAVA PANENEK V DUBEČSKÉM LESE

Byli jsme na velice pěkné výstavě panenek, která se líbila především holčičkám. Celý výlet si užili i kluci.

   

   

 

 

 

MINIGOLF - zpráva z akce dne 21.2.2017

V úterý 21.2.2017 jsme se s dětmi vydali na Adventure minigolf v O2 aréně. Děti přivítal sám pan majitel, vysvětlil jim pravidla hry a také chování na minigolfu. Děti rozdělil do skupinek a rozdal jim kartičky, kde si poctivě zapisovaly své výkony při hře. Poté se děti rozutíkaly po areálu a čekala na ně hodina hry. Některé děti stihly obejít všechny jamky a daly si i druhé kolečko, jiné zase uchvátila koloběžka, která sloužila jako dopravní prostředek na toaletu a projížděly se po areálu. Po náročném výkonu jsme se nasvačili a uháněli nazpět ke svým domovům. Den jsme si užili a už se těšíme na příště!

 L. Škrabalová, vychovatelka ŠD

 

Karneval ŠD

Výsledek obrázku pro karneval

V pátek 24.2.2017  od 14:00 do 15:30 hodin  pořádá školní družina KARNEVAL .

 

Kroužek keramiky 

Ukázka práce v keramické dílně.Glazování se učíme :O) .

Čerstvě vyrobená keramika .

 Naglazované výrobky.             

 Vypálené vánoční originály .

Rejnoci a mořská hvězdice na dně oceánu.

 

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00