Školní družina 2015/16 - prezentace

 

Měsíční úprava za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2016/2017

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Název právnické osoby

 ÚPLATA

 za školní družinu

 ÚPLATA

 za školní klub

 ZŠ Libčická 10, Praha 8

 1250,- Kč / pololetí

 200,- Kč/měsíc

 

Kroužek  KERAMIKY  : Vzhledem k nákladům na materiál + energie, úplata : 300,- Kč/ měsíc při 60 minutové  hodině  kroužku.

 

Od : 1.9.2016                                                                                                                                          Stanovuje : ředitelka školy

 

Kontakty :

 Telefon: 721518880 
 Vedoucí vychovatelka: Jindřiška Hasalová                
druzina@zslibcicka.cz 

Vychovatelka: Anna Pucholtová   I. oddělení                   anna.pucholtova@zslibcicka.cz

Vychovatelka : Veronika Trtková  II.oddělení                   veronika.trtkova@zslibcicka.cz

Vychovatelka: Renata Horáková    III. oddělení                renata.horakova@zslibcicka.cz          

Vychovatelka: Lucie Škrabalová  IV. oddělení                  lucie.skrabalova@zslibcicka.cz

Vychovatelka: Jindřiška Hasalová   V. oddělení               jindriska.hasalova@zslibcicka.cz

Vychovatel: M.Brejka, K. Vystavělová   VI. oddělení         kamila.vystavelova@zslibcicka.cz                         

Vychovatelka: Blanka Tasistová  VII. oddělení                 blanka.tasistova@zslibcicka.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Informace o ŠD

Na naší škole jsou zřízena v letošním roce  7 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu 28 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 1.-3. tříd. 

Na zbylá místa zařazujeme žáky 4. tříd, přičemž přihlížíme k rodinné situaci, zaměstnání rodičů apod. O zařazení žáka rozhoduje ředitelka školy, základními kritérii je zaměstnanost rodičů a vzdálenost bydliště žáka. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.45 hodin a od 11.45 do 17.00 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 250,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 250,-Kč do 20. 9. 2016 a 20. 2. 2017. 

Pokud žák navštěvuje kroužky školního klubu, je v těchto hodinách ze ŠD uvolňován. S družinou též odcházejí děti na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. Pořádáme besídky, soutěže, diskotéky, karneval a navštěvujeme kulturní představení .

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

Konzultační hodiny pro ŠD:

Středa 16.00 – 17.00 po předchozí telefonické domluvě s vedoucí vychovatelkou.

 

Důležité informace o ŠD

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD) 
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem. Od 15.00 – zvoní se na příslušné oddělení u družinových dveří podle rozpisu na dveřích, děti vycházejí těmito dveřmi. 
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu, akcích, psány pochvaly … pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD. 721 518 880 
 10. Kroužky ŠD a ŠK, keramika budou zahájeny 1.10. 2016. Informace na webových stránkách školy. 
 11. Pro naši společnou ještě lepší spolupráci, se budou i letos konat konzultační hodiny s vedoucí vychovatelkou.

 

Informace pro platbu ŠD a kroužků ŠK

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, fax: 233550664, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY


Výše úplaty
Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši
úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2016
ŠD na částku 250.- Kč/měsíc
ŠK na částku 200.- Kč/měsíc , keramika na částku 300,- Kč/měsíc

Splatnost úplaty


ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1250.- Kč do 30. 9. 2016 a 27. 2. 2017.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období
písemně odhlášen.
ŠK - Úplata se provádí předem, a to půlročně 800.- Kč, keramika 1200,- Kč do 30. 9. 2016 a . 27. 2. 2017 .
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období písemně odhlášen.

Forma úplaty :
-převodním příkazem
-platba složenkou
Číslo účtu: 100870724
Kód banky: 0300

Specifický symbol:


ŠD 37931

Variabilní symbol: Přidělený kód žáka
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

Školní Klub , keramika  37932
Variabilní symbol: Přidělený kód žáka
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

ŠD FOND  37933
Variabilní symbol: Číslo oddělení 3x  + Přidělený kód žáka ( příklad: 111254 , t.j. pro žáka z 1.oddělení 111  a  254 kód žáka )
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka

 

 

 

V Praze 1.9.2016
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka školy

 

Zájmové kroužky

Pro aktivní využití volného času Vašich dětí připravuje školní družina a školní klub mnoho zájmových kroužků (říjen - květen). Po přihlášení do kroužků je docházka povinná. Kroužky otvíráme při nejnižším počtu 12 žáků.Školní kluby jsou splatné půlročně vždy do 20.října a do 20. března.

Školní klub : 800.- Kč/půlročně.

Keramika : 1200,- Kč/půlročně. 

Přihlášky na všechny kroužky je možno vyzvednout ve ŠD nebo u třídního učitele.

Kroužky začínají od 1.10.2016

 

Školní klub

Kroužek keramiky,Florbal,PC I.,PC II.,Fyzikální pokusy, Aj I.,AJ II.,AJ III.
Kroužky dle rozpisu v rubrice Kroužky .

 

Návrhy kroužků na školní rok 2016/2017

Při dostatečném počtu žáků- dětí začnou níže uvedené kroužky pracovat od 1.10.2016 - informace a přihlášky u vedoucích – vyučujících nebo třídních učitelů.

 

Školní družina

Kroužky školní družiny se neplatí.

 

Rozpis kroužků

Pondělí

Ruční práce - 15,45 - 16,45 - ( R.Horáková )
Hudebně - dramatický - 15,45 - 16,45 - ( Veronika Trtková )                                                                                                                                                                                                                                

Úterý

Míčové hry - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - (  Lucie Škrabalová )
Šachy - 15,45 - 16,45 - ( Jindřiška Hasalová )

Keramika - straší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Ing.Pavla Feinermannová )

Středa

Paličkování - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Výtvarná výchova - 15,45 - 16,45 - ( Blanka Tasistová )

Čtvrtek

Míčové hry - 15,45 - 16,45 - ( Anna Pucholtová )
Keramika - mladší žáci - 15,45 - 16,45 - ( Renata Horáková )

Dále :

Solná jeskyně - ( den bude upřesněn ). Při počtu 12 přihlášených žáků. Pro každého žáka návštěva solné jeskyně 1x za měsíc.
Platí se : jízdné v MHD + pobyt v jeskyni cca 50,- Kč.Z důvodu malého zájmu o tuto akci , v tomto školním roce nebude realizováno.

Florbal - ( nedružinový kroužek ) - pro žáky 2. - 6. ročníku každé pondělí od 14,30hodin.

 

Roční plán ŠD 2016 - 2017

Září

Pasování prvňáčků.

Říjen

Dýňování ( společná akce s rodiči).

Listopad

Dílny pro předškoláky - 24.11.2016 - Den otevřených dveří v ŠD. 

Divadlo Karla Hackera.                                                                                                                                                                                                                                             

Prosinec

Mikulášská besídka .

Vánočni trhy.

Divadlo Karla Hackera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Leden

Divadlo Karla Hackera.

Únor

Karneval.

Divadlo Karla Hackera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Březen

Velikonoční dílny.

Divadlo Karla Hackera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Duben

Čarodějnice - společná akce s rodiči .

Karla Hackera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Červen

Dětský den.

Další akce během školního roku :

Kroužky : Výtvarná výchova, ruční práce, keramika, míčové hry, šachy,paličkování,hudebně-dramatický kroužek

 

___________________________________________________________________________________________________

Aktuality  :

 

 

MINIGOLF - zpráva z akce dne 21.2.2017

V úterý 21.2.2017 jsme se s dětmi vydali na Adventure minigolf v O2 aréně. Děti přivítal sám pan majitel, vysvětlil jim pravidla hry a také chování na minigolfu. Děti rozdělil do skupinek a rozdal jim kartičky, kde si poctivě zapisovaly své výkony při hře. Poté se děti rozutíkaly po areálu a čekala na ně hodina hry. Některé děti stihly obejít všechny jamky a daly si i druhé kolečko, jiné zase uchvátila koloběžka, která sloužila jako dopravní prostředek na toaletu a projížděly se po areálu. Po náročném výkonu jsme se nasvačili a uháněli nazpět ke svým domovům. Den jsme si užili a už se těšíme na příště!

 L. Škrabalová, vychovatelka ŠD

 

Karneval ŠD

Výsledek obrázku pro karneval

V pátek 24.2.2017  od 14:00 do 15:30 hodin  pořádá školní družina KARNEVAL .

 

Kroužek keramiky 

Ukázka práce v keramické dílně.Glazování se učíme :O) .

Čerstvě vyrobená keramika .

 Naglazované výrobky.             

 Vypálené vánoční originály .

Rejnoci a mořská hvězdice na dně oceánu.

 

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00